ทุกคนมีความสำเร็จในแบบที่แตกต่างกัน ใช้เวลาในการสร้างความสำเร็จไม่เท่ากัน บางคนอาจต้องใช้เวลานานมาก ในขณะที่บางคนอาจใช้เวลาสั้นๆ ก็สำเร็จแล้ว นั่นเป็นเพราะแต่ละคนมีทักษะหรือ Skill ในการทำงานต่างกัน

วันนี้แอดมีข้อมูลในการพัฒนา Skill มาฝากทุกคนด้วยนะ สามารถนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียว

1. เขียนในสิ่งที่จะทำ

การเขียนเป็นการย้ำเตือนให้คุณรู้ว่า คุณต้องทำอะไร ทำอย่างไร ต้องทำเมื่อไหร่ ในแต่ละวัน ซึ่งการเขียนลิสต์งานที่ต้องทำ จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดอย่างแน่นอน

2. เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ

ในการเยงลำดับงานนั้น คุณต้องรู้ว่างานไหนเร่งด่วนหรืองานไหนต้องใช้เวลามากต้องทำก่อน และคุณต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าหรือผลตอบแทนของงานร่วมด้วย หากลงมือทำแบบสุ่มๆสะเปะสะปะ นอกจากงานจะไม่สำเร็จตามกำหนดแล้วยังเสียเวลาอีกด้วย

3. อย่าทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน อาจจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นก็จริงแต่งานจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร แต่หากคุณวางแผนงานตามลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ จะทำงานงานเสร็จทันเวลาและได้งานที่มีคุณภาพด้วย

4. หยุดคิดฟุ้งซ่าน

ในยุคปัจจุบันผู้คนทำงานได้ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ ทำให้มีสิ่งรบกวนรอบตัวคุณ ดังนั้นคุณต้องตัดสิ่งรบกวนออกให้หมด จดจ่อกับงานตรงหน้า หยุดเล่นโซเชียลทุกแพลตฟอร์มขณะทำงาน อย่าหลุดกรอบเวลาที่วางแผนไว้

5. จัดพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

การจัดระเบียบช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งของใกล้ตัวได้ดีขึ้น หยิบจับง่ายเมื่อต้องการ ลดเวลาในการค้นหาสิ่งของโดยเปล่าประโยชน์ คุณอาจใช้หลักการ 5ส. มาใช้ก็ได้ เทคนิคสามารถลดความหงุดหงิดจากการหาของไม่เจอได้ด้วยนะ

6. ติดตามและจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน

การทำสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมี Work Life Balance คือการมีสมดุลในการใช้ชีวิตซึ่งมันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย คุณต้องคอยประเมินและติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มองเห็นประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและรู้ข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไขได้ตรงจุด

7. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและชาญฉลาด

คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจน  โดยเป้าหมายที่ดีจะต้องสามารถตรวจวัดผลได้ ดังนั้นคุณจึงต้องกำหนดขอบเขตการทำงานให้ชัดเจนด้วย

8. เลือกเพื่อนหรือทีมงานที่ดี

คนที่มีแนวคิดแบบเดียวกับคุณ จะช่วยผลักดันให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะเขาจะเข้าใจความต้องการของคุณและสนับสนุนคุณ ส่งผลให้ทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างไม่ยากนัก

9. เรียนรู้ ฝึกฝนด้วยตนเอง

คุณต้องมีความอดทน หมั่นเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้คุณเกิดทักษะใหม่ๆ มีไอเดียเกิดขึ้นตลอดเวลา คุณจะสามารถคาดเดาปัญหาอาจที่เกิดขึ้นในอนาคตและสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้  คุณจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

10. อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย

คุณจะมีผลงานที่โดดเด่นในเวอร์ชั่นของคุณได้  สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามละเลยสุขภาพตัวเองโดยเด็ดขาด  เพราะความสำเร็จของงานและการใช้ชีวิตต้องควบคู่กันไปคุณจึงจะมีความสุข