แบบฟอร์มการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • แบรนด์ Corelle รับประกัน 1 ปี เฉพาะกรณีแตกจากความร้อน
  • แบรนด์ Corningware และ Visions รับประกันตัวหม้อ 10 ปีและรับประกันฝา 2 ปีเฉพาะกรณีแตกจากความร้อน
  • แบรนด์ Pyrex รับประกัน 2 ปี เฉพาะกรณีแตกจากความร้อน
  • แบรนด์ Bialetti, Flonal และ KeepCup รับประกัน 14 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) เฉพาะสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือตำหนิจากการผลิตเท่านั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับเคลมเฉพาะสินค้าที่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำรุดของสินค้าเท่านั้น

The form couldn't be found.